Hà Nội-Lào Cai :Giờ Tàu LC1

TÊN GA \ MÁC TÀU

LC1

Hà Nội

22.00

Long Biên

 

Gia Lâm

22.18

Yên Viên

22.32

Đông Anh

22.58

Thạch Lỗi

 

Phúc Yên

23.23

Vĩnh Yên

23.45

Việt Trì

0.12

Tiên Kiên

0.45

Phú Thọ

1.10

Chí Chủ

 

Vũ Ẻn

 

Ấm Thượng

 

Ga Đoan Thượng

 

Văn Phú

 

Yên Bái

2.53.

Cổ Phúc

 

Ngòi Hóp

 

Mậu A

3.45

Mậu Đông

 

Trái Hút

4.16

Lâm Giang

 

Lang Khay

 

Lang Thíp

 

Bảo Hà

5.20

Thái Văn

 

Cầu Nhò

 

Phố Lu

6.13

Lạng

 

Thái Niên

 

Làng Giàng

 

Lào Cai

7.20

 Tags : ve tau ha noi lao cai,ve tau ha noi sai gon,ve tau lao cai,bang gio tau,tua lc1 di lao cai


Mr Thành +(84)989524146
0904827189