Lào Cai-Hà Nội :Giờ Tàu SP6

Để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình tra cứu thông tin lựa chọn vé tàu Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giờ tàu chi tiết để tiện cho viếc sắp xếp thời gian cho hợp với lộ trình  chuyên đi của mình

Tên gaTàu SP6
Lào CaiGiờ đi 21h30
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 22h45 - Giờ đi 22h50
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến 23h15 - Giờ đi 23h25
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông 
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên Bái 
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên 
 


Yên Viên
Gia Lâm 
Long Biên
Hà Nội 6hh30


149 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội